Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Formål

Overordnet mål for Frosta kommune

Arkivordningen skal til enhver tid gjenspeile kommunens oppgaveutførelse og gi et bilde av kommunens oppgavehistorie. Arkivordningen skal bidra til en god og rask saksbehandling i tråd med innbyggernes krav til service og rettssikkerhet.

Formål

Arkivplanen dokumenterer arkivorganisasjonen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Frosta kommune.

Arkivet skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn

Arkivet skal være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være mål for kvalitetssikring

Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden

Laster...