Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Varslingssaker

Følgende saker defineres som varslingssaker:

Brudd på lov/forskrift om offentlige anskaffelser

Brudd på grunnleggende saksbehandlingsregler i forvaltningsloven,offentlighetsloven, personvernloven, arkivloven m.v.

Straffbare forhold, herunder korrupsjon, bedrageri, underslag og annen økonomisk mislighold.

Psykososiale forhold (mobbing, trakassering, diskriminering, utstøting fra arbeidslivet)

Mangelfull oppfølging av skader, avvik, sykdom og fravær

Avvik i kvalitet og tjenestebeskrivelse

Brudd på kommunens vedtatte reglementer

Brudd på allment aksepterte etiske normer

Alle varslingssaker skal legges i emnearkivet (saksarkivet) og ikke på personalmappa.

Det er opprettet en egen tilgangskode i ephorte som heter V (varslingssaker). Følgende roller har tilgang til kode V:

  • Rådmann
  • Ass. rådmann
  • Arkivleder

Tittel: Vedrørende arbeidsforhold - navn på vedkommende eller navn på enhet (navnet/enheten skal skjermes)

Arkivdel: Emne1

Fane "Ansvarlig tilgang":

Tilgangskode: "V" hjemmel vurderes

Fane "Klassering"

  • Prinsipp: K-kode fagklasse/fellesklasse bokmål
  • Ordningsverdi: Vurderes
Laster...