Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Utgående brev og interne notater - i ePhorte

Her er en (forhåpentligvis) grei forklaring på når du skal bruke utgående brev og når du skal bruke notater

Utgående brev:

  • Ved korrespondanse til personer/virksomheter utenfor kommunen utgående brev benyttes
  • Sender vi dokument som skal både til saksbehandlere/enheter innenfor Frosta kommune og eksterne mottakere utgående brev benyttes
  • Ansatte regnes som eksterne mottakere - utgående brukes

Vi har 2 typer notater:

  • Notat N - krever oppfølging og havner under "Mine restanser" til mottaker (Avsender krever at mottaker "svarer" på notatet.)
  • Notat X - krever ikke oppfølging og havner under "Til orientering" til mottaker.

Når vi sender et dokument innenfor Frosta kommune skal vi bruk Notat, enten X eller N.

Sendes dokumentet til mottakere både i og utenfor kommunen skal utgående brev benyttes

Laster...