Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Kontrollutvalgets arkiv og saksbehandling

Arkiv:
  • Etter avklaringer med Norges Kommunerevisorforbund, Riksarkivaren og Det kongelige Kultur- og Kirkedepartement er det avklart at den som utfører sekretariatfunksjonen har arkivansvaret. Det betyr at det er KomSek Trøndelag IKS som er ansvarlig for vårt arkiv og de må forholde seg til arkivet ihht arkivloven
  • Avsluttede arkiv, f.eks når det blir valgt ny sekretær, skal avleveres til kommunen
  • Eldre arkiv, 20 - 25 år skal avleveres kommunen
Saksbehandling:
  • Alle dokumenter knyttet til kontrollutvalgets virksomhet legges kun inn i saksbehandlingsprogammet hos KomSek og arkiveres der.
  • Alle møtepapirer fra Kontrollutvalget legges på KomSeks hjemmesider som igjen publiseres på Frosta kommunes hjemmeside.
  • Saker fra KomSek som skal behandles i kommunestyret legges inn i vårt sak/arkivsystem.
  • I saken til kommunestyret tas det inn både innstilling, behandling og endelig vedtak fra kontrollutvalgets behandling
Laster...