Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Forespørsel - interpellasjon

I reglement for kommunestyret § 14 heter det:

Kommunestyrets medlemmer kan stille spørsmål i form av interpellasjoner. Interpellasjoner skal framsettes skriftlig og behandles i begynnelsen av kommunestyremøtene. De skal rettes til ordføreren, og være levert skriftlig senest 6 virkedager før møtet. De skal sendes ut til medlemmer og varamedlemmer.

I den grad det er mulig skal ordføreren besvare forespørselen selv.

I forbindelse med interpellasjoner kan det være et kort ordskifte.

Forslag (om realiteten) som settes fram i forbindelse med slik interpellasjon, kan ikke avgjøres av møtet dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot det.

Formål

Formålet er å gi kommunens innbyggere og kommunestyrerepresentanter mulighet til å ta opp saker/spørsmål som ikke står på sakslisten.

Interpellanten leser opp sin forespørsel i møtet og ordføreren leser opp sitt svar.

Vær oppmerksom på at slike henvendelser i utgangspunktet er offentlige og tilgjengelige for allmennheten.

Rutiner

Interpellasjoner / forespørsler behandles på samme måte som andre brev /saker som rettes til kommunen. Det opprettes en egen sak på hver enkelt interpellasjon. Sakstittel skal være "Interpellasjon + det det gjelder". Møtesekretær være kopimottaker på interpellasjonen. Uttalelser eller svar registreres som egne journalposter i samme sak.

Spørsmål og svar legges ut slik at disse kan lastes ned på iPad.

Alle medlemmer kan rette forespørsler til lederen i møte, også om saker som ikke står på sakslisten. Muntlige forespørsler refereres kun i protokollen.

Laster...