Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Skjema - journalføring

Rutiner for journalføring av skjema

Kommunen bruker/mottar flere typer skjemaer som fylles ut/saksbehandles av søker, kommunen og eventuelle andre avgjørende instanser. Slike skjema må journalføres og skannes i flere runder.

1.Skjemaet journalføres (inngående) og skannes på riktig sak når det mottas (arkivet er ansvarlig)

2. Originalt skjema leveres saksbehandler

3. Etter at saksbehandler har saksbehandlet (fylt ut) skjemaet, journalføres skjemaet som et utgåeende dokument og skannes på nytt (saksbehandler er ansvarlig)

4.Dersom skjemaet skal videre til annen instans sendes original dit

5. Hvis skjemaet er ferdigbehandlet leveres det på arkivet

Laster...