Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Avtaler - journalføring og arkivering

I et fullelektronisk arkiv som er Noark 4-godkjent, blir sakene kun arkivert og avlevert elektronisk. Rettsdokumentasjonen blir dermed tatt vare på elektronisk, og da er også skannede kontrakter og avtaler å betrakte som gyldige uten original underskrift. Alle avtaler og kontrakter skal skannes og journalføres. I tillegg oppbevares original i avtalearkivet på teknisk. Avtalene i avtalearkivet makuleres når de ikke lengre er gyldig..

Avtaler som gjelder den ansatte skal ikke i avtalearkivet men kun i personalmappa.

Skal tas vare på i papirformat:

Tinglyste dokumenter

Forseglede avtaler

Pantobligasjoner

Oppmålingsforretninger (tidligere kalt Kartforretninger)

Utenlandske avtaler

Grunneieravtaler

Utskrift av matrikkelinformasjon

(Matrikkelbrev, tidligere kalt Målebrev, tas ikke vare på i papirformat)

Avtaler skal journalføres både når de kommer til underskriving og etter at de er underskrevet. Arkivet sender original til saksbehandler for underskriving og setter på en beskjed om at avtalen må returneres arkivet for journalføring også etter at den er underskrevet.

Laster...