Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Disiplinærsaker

Følgende saker defineres som disiplinærsaker:

  • Akan-saker
  • Tyveri
  • Underslag
  • Illojalitet mot arbeidsplassen
  • Mobbing/trakkasering av medarbeider/ansatt

Saker nevnt ovenfor kan føre til advarsel, avskjed og suspensjon.

Alle disiplinærsaker skal legges i emnearkivet (saksarkivet) og ikke på personalmappa. Dette begrunnes med at saken ikke skal brukes mot vedkommende etter 3 år. Blir saken lagt på personalmappe vil den følge vedkommende hele ansettelsestiden.

Fordi om saken ikke skal følge den ansatte etter 3 år skal ikke selve saken og sporene slettes ifra journal og arkiv. Saken skal derfor bevares i emnearkivet uten kassasjon.

NB: Fører disiplinærsaken til oppsigelse skal dokumentasjonen legges på personalmappa. Personalmappa skal vise grunnen til oppsigelsen.

Det er opprettet en egen tilgangskode i ePhorte som heter D (disiplinærsaker). Følgende stillinger har tilgang til kode D:

  • Rådmann
  • Ass. Rådmann
  • Arkivleder

Opprettelse av sak i ePhorte

Tittel: Vedrørende arbeidsforhold - navn på vedkommende (navnet skal skjermes)

Arkivdel: Emne 1

Fane "Ansvarlig tilgang": Tilgangskode D - med hjemmel "Off.l. § 13, jfr. Fvl. § 13, 1. ledd nr 1"

Fane "Klassering": Prinsipp - K-kode fagklasse/fellesklasse, Ordningsverdi 407 (disiplinære forhold)

Laster...